StroMa Expo 2017 – Тотал България

отал България е един от многобройните филиали на френската компания Total Group, която заема едно от първите места в света за производството на нефт и газ. Новият иновационен продукт на Total – CONCEPT TP STAR, предлага революционни решения за всякакъв вид тежкотоварни машини и минно оборудване. Concept TP STAR е резултат от задълбочената развойна дейност на Total и постига две основни цели едновременно – отлично техническо представяне и опростена употреба.