StroMa Expo 2017 – КАСТ Инженеринг

GPS-системи за контрол на горивото и управление на машини и автопаркове.
“КАСТ Инженеринг” ЕООД е динамично развиваща се компания, осигуряваща гъвкави инженерни решения, ефективни, надеждни и сигурни продукти и платформи, базирани на GSM/GPRS преносна среда.
Фирмата интегрира последно поколение GPS/GSM/GPRS модули с различно приложение.Грешката при отчитане на дизеловото гориво не надвишава 1%. Сървърите на КАСТ Инженеринг ЕООД предлагат позициониране в реално време 24 часа в денонощието / 365 дни в годината.