StroMa Expo 2017 – Интербулит Екип

Инсталации за измиване на гуми и шасита на товарни автомобили и строителна техника. Комплексно автосервизно, автомиячно, автобояджийско и автотенекеджийско оборудване за всички типове превозни средства.